Nanosafety featured by Swedish radio

Swedish Radio has made a feature on nanosafety - Hur farlig är nanotekniken? (in Swedish, 19 min) - involving NanoLund scientists Christina Isaxon, Knut Deppert, Maria Hedmer and Tommy Cedervall.

A short version was also brought in the Science news program Vetandets värld: Säkerhetsforskningen kring nanomaterial går långsamt (in Swedish, 2:07 min).