Portait of Anders Gudmundsson. Photo: Kennet Ruona

Anders Gudmundsson

Professor

Portait of Anders Gudmundsson. Photo: Kennet Ruona

Metodik för karakterisering i vindtunnel av aerosolprovtagning med personburen utrustning

Author

 • Anders Gudmundsson
 • Mats Bohgard

Topic

 • Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics

Keywords

 • aerosol
 • arbetsmiljö
 • exponeringsmätning
 • insamlingseffejtivitet
 • luftförorning
 • provtagning
 • turbulensgrad
 • vindtunnel

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

 • LUNDD/TMAT-90/3003+26