Portait of Anders Gudmundsson. Photo: Kennet Ruona

Anders Gudmundsson

Professor

Portait of Anders Gudmundsson. Photo: Kennet Ruona

Kvantifiering av luftburna partiklar och damm i byggnader - Slutrapport för SBUF-projekt 11652, Feb 2008

Author

  • Anders Gudmundsson
  • Mats Bohgard
  • Andreas Dahl
  • Aneta Wierzbicka

Topic

  • Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics

Status

Published