Portait of Anders Gudmundsson. Photo: Kennet Ruona

Anders Gudmundsson

Professor

Portait of Anders Gudmundsson. Photo: Kennet Ruona

Effektiv kommunikation av projektarbetens pedagogiska syften

Author

  • Jonas Borell
  • Anders Gudmundsson

Summary, in English

Studenter som utfört ett projektarbete i en kurs intervjuades för att vi lärare skulle få ökad kunskap om deras lärandeprocesser. Vi bad studenterna att utifrån en figur bestående av tre parallella pilar, vilka motsvarade föreläsningar, projektarbete respektive kurslitteratur, beskriva hur de tre momenten var kopplade till varandra under kursens gång. Analys av intervjuerna visade att studenterna i princip hade två olika föreställningar om syftet med projektarbetet. En del såg det som ett tillämpningsprojekt, där de skulle tillämpa kunskaper och färdigheter de redan besatt, för att på så vis bevisa vad de kunde. Andra studenter menade att de sett konstruktiva poänger med att projektarbetet var förlagt parallellt med föreläsningsserien och självstudierna. Man kan säga att dessa studenter uppfattat det som ett inlärningsprojekt, syftande till att hjälpa dem i deras lärprocess. En av våra slutsatser är att det finns starka skäl att tydligt formulera idén med det pedagogiska upplägget av en kurs och att effektivt kommunicera den. Att noga särskilja olika typer av projektarbeten utifrån deras ändamål, t ex inlärningsprojekt och tillämpningsprojekt, är ett exempel på klargörande av stor vikt. Detta ökar möjligheten för fler studenter att få adekvata målbilder och lärprocesser.

Topic

  • Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics

Keywords

  • SoTL

Conference name

LTHs 3:e Pedagogiska inspirationskonferens, 2005

Conference date

2005-05-31 - 2005-05-31

Conference place

Lund, Sweden

Status

Published