Portait of Anders Gudmundsson. Photo: Kennet Ruona

Anders Gudmundsson

Professor

Portait of Anders Gudmundsson. Photo: Kennet Ruona

Erfarenheter av kommunikation av projektarbetens pedagogiska syften

Author

  • Jonas Borell
  • Anders Gudmundsson

Summary, in Swedish

Vi har tidigare rapporterat hur vi i pedagogisk utveckling av en kurs valt att försöka stärka studenternas förståelse av kursens pedagogiska process [1]. En central idé var att tydliggöra syftet med projektarbete i kursen, genom att förklara att det är tänkt som ett inlärningsprojekt och inte som ett tillämpningsprojekt. Vi har nu följt upp de förändringar vi efter vårt tidigare paper gjort i kursen, och undersökt effekterna av dem. I detta paper presenterar vi förändringarna som gjordes i kursens genomförande. Vi redogör också för hur studenterna uppfattat kursens pedagogiska idé och för de förändringar av studenternas studieresultat vi observerat. Med dessa utgångspunkter diskuteras utfallet av vår kursutveckling, och praktiska rekommendationer av generaliserbart slag ges. Att öppet kommunicera projektarbetets tänkta funktion som en motor och ett skelett i studieprocessen tycks vara positivt för studenternas upplevelse av kursmål, för deras självreglering av studieprocessen, och för kvaliteten hos deras studieresultat.

Topic

  • Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics

Keywords

  • samverkan
  • kursutveckling
  • inlärningsprojekt
  • SoTL
  • pedagogisk process

Conference name

4:e pedagogiska inspirationskonferensen, 2006

Conference date

2006-06-01

Conference place

Lund, Sweden

Status

Published