Portait of Anders Gudmundsson. Photo: Kennet Ruona

Anders Gudmundsson

Professor

Portait of Anders Gudmundsson. Photo: Kennet Ruona

Metod för bestämning av mängden torium i människa genom mätning av 220Rn i utandningsluften

Author

  • Joakim Pagels
  • Rolf Falk
  • Anders Gudmundsson
  • Mats Bohgard

Topic

  • Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics

Keywords

  • torium
  • radon

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISSN: 1650-9773