The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Anne L'Huillier

Anne l'Huillier

Professor

Anne L'Huillier

Laserteknik berättar elektronernas dramatik

Author

  • Johan Mauritsson
  • Marcus Dahlström
  • Per Johnsson
  • Erik Mansten
  • Anne L'Huillier

Summary, in Swedish

Attofysik handlar om att öppna ögonen för en värld som vi länge vetat fanns men fram till nu inte har kunnat se – elektronernas värld. En värld av ofattbart små och snabba förlopp och fenomen. Utvecklingen av lasertekniken har kommit så långt att vi faktiskt har möjlighet att studera den världen.

Department/s

  • Atomic Physics

Publishing year

2010-12-01

Language

Swedish

Pages

10-10

Publication/Series

Fysikaktuellt

Issue

4

Document type

Newspaper article

Topic

  • Atom and Molecular Physics and Optics

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISSN: 0283-9148