Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

18

Oct

Framtidsveckan, podd: När kampen mot ett virus lyfte upp forskningen på agendan

18 October 2021 01:01 to 25 October 2021 00:00 | Other
Illustration som visar hur partiklar sprids med utandningsluft.

Sedan det blev skarpt läge och covid-19-pandemin tydliggjorde vikten av att kunna detektera virus, har forskningen gått oerhört snabbt. Den har lett till nya genombrott för metoder för att hitta små partiklar – ner på nanonivå – som kommer att vara till gagn vid nästa epidemi av liknande slag. Hör några av fältets vassaste forskare på området samtala i en podd från forskningsområdet NanoLund.

About the event

Location:

Länk till podden kommer inom kort

Contact:

evelina [dot] linden [at] luhm [dot] lu [dot] se