The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Portrait of Carina Fasth

Carina Fasth

Associate Professor

Portrait of Carina Fasth

Instruktioner för laborationsrapportskrivande

Author

 • Magnus Cinthio
 • Robert Collin
 • Carina Fasth
 • Tomas Jansson

Summary, in Swedish

I denna undersökning studeras hur laborations- rapporter vid LTH motiveras som pedagogiskt moment, hur skrivinstruktionerna är relaterade till lärandemomentet, och om detta kan förbättras. Det visar sig att de flesta instruktioner endast mycket kortfattat motiverar varför laborationsrapporter skrivs även om kursansvariga har ambitiösa mål med momentet. I skrivinstruktionerna finns ofta fler dispositions- och formaliainstruktioner än sådana som syftar till reflektion, till att förbättra skrivandet eller som uppmuntrar till vetenskapligt tänkande. Ett intressant angreppssätt, LabWrite, används vid North Carolina State University at Rayleigh, USA, där laboration och rapport används som ett sätt för studenten att också lära sig ett vetenskapligt förhållningssätt. LabWrite är intressant, men som första steg anser vi att instruktionen kan göras tydligare. Ett förslag är att dela upp den i tre distinkta delar; instruktioner som syftar till kritiskt tänkande, instruktioner om disposition och layout och slutligen instruktioner av teknisk karaktär.

Department/s

 • Department of Biomedical Engineering
 • Combustion Physics
 • Department of Physics

Publishing year

2008

Language

Swedish

Publication/Series

[Host publication title missing]

Document type

Conference paper

Publisher

Lunds Tekniska Högskola

Topic

 • Atom and Molecular Physics and Optics
 • Engineering and Technology

Keywords

 • Laborationsrapporter
 • Lärande
 • SoTL
 • Utveckling

Conference name

LTHs 5:e Pedagogiska Inspirationskonferens, 2008

Conference date

2008-10-23 - 2008-10-23

Conference place

Lund, Sweden

Status

Published