The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Jan-Eric Ståhl

Jan-Eric Ståhl

Professor

Jan-Eric Ståhl

Metallmatriskompositer i masstillverkade komponenter och produkter : - MMC 2016-2018

Author

  • Jan-Eric Ståhl
  • Volodymyr Bushlya
  • Lanny Kirkhorn
  • Fredrik Schultheiss
  • Jakob Johansson

Summary, in Swedish

Föreliggande rapport beskriver forskningsarbetet inom projektet: ”Utveckling av MMC för högpresterande aluminiumkomponenter – Vinnova 2015–05072 som leds av Marie Fredriksson vid Swerea SWECAST i Jönköping. Redovisade resultat bygger också på tidigare kunskaper och tidigare projekt som forskargruppen vid Lunds universitet genomfört. Resultaten från detta arbete visar att det kan vara fullt möjligt att masstillverka komponenter i MMC under rätt förutsättningar. Det finns goda möjligheter för att lyckas realisera MMC i bruksprodukter även om ytterligare forskning och utveckling krävs. En sekventiell tillverkning bestående av gjutning av enkelt ämne, smidning till nära slutlig form och en viss omfattning av skärande bearbetning kan ge en konkurrensmässig tillverkning i förhållande till etablerade koncept. Industriellt kommer det att krävas investeringar i ny utrustning samtidigt som nya produkter måste konstrueras och anpassas till MMC och dess tillhörande tillverkningsteknologier.

Department/s

  • Production and Materials Engineering
  • SPI: Sustainable Production Initiative
  • Department of Mechanical Engineering Sciences

Publishing year

2018-10-01

Language

Swedish

Document type

Report

Topic

  • Materials Engineering

Status

Published

Report number

1